Stichting Nederland Participeert

De primaire functie van Stichting Nederland Participeert is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het verwerven en behoud van hun zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving te stimuleren. Daarmee hebben en houden ze de regie over hun eigen leven.

Stichting Nederland Participeert vormt de schakel tussen werk en priv├ę. Onze begeleiders zetten zich in voor mensen die hulp nodig hebben bij het inrichten van verschillende levensgebieden. Ons uitgangspunt is dat er een balans moet zijn tussen alle levensgebieden. Een goede balans is nodig om te groeien! Om dit te realiseren zoekt Stichting Nederland Participeert de verbinding met de samenleving. Op die manier kunnen we dichtbij of naast de zorgvrager staan en blijven staan.

Stichting Nederland Participeert biedt haar zorgvragers ambulante ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid. Haar primaire functie is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het behoud en verwerven van zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving.

Stichting Nederland Participeert geeft de ondersteuning in de woon- werk- en leefomgeving van de zorgvrager en richt zich op alle levensgebieden.

Klachtenregelement
Privacy verklaring