Werkwijze

De klik

Wij vinden het belangrijk dat er een klik is tussen jou en je begeleider. Dit zorgt voor een vertrouwensband en dat is belangrijk als je wilt werken aan het vergroten van je zelfredzaamheid. Jij bepaalt zelf de insteek van de begeleiding.

Ambulante begeleiding

Onze begeleiders bieden begeleiding (op afspraak) in jouw eigen omgeving. De hoeveelheid uren wordt bepaald door de begeleidingsbehoefte, de hulpvraag en de maatwerkvoorziening. Ambulante begeleiding door STNP is geschikt voor mensen die voldoende zelfredzaam zijn om, in combinatie met onze begeleiding, zelfstandig te kunnen wonen. Daarnaast ben je gemotiveerd om, samen met je begeleider, je hulpvraag te formuleren en hieraan te werken.

Begeleidingsplan

Er wordt een begeleidingsplan opgesteld op basis van de zelfredzaamheidsmatrix*. Samen met jou en als jij dat wilt met iemand uit jouw persoonlijke netwerk, evalueert de begeleider dit plan regelmatig en worden de doelen waar nodig bijgesteld. Het doel is om te werken naar een situatie waarin jij (weer) zelfredzaam bent en meedoet in de maatschappij.

Werk

De jobcoaches van STNP hebben nauwe contacten met werkgevers. Hierdoor is het mogelijk, daar waar het kan, snel aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt.

Kwaliteit

Als stichting voldoen wij aan het HKZ¹ keurmerk. Een werkgever moet ‘verantwoorde hulp’ bieden. STNP doet dit door ‘de juiste professional’ (vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen) in te zetten op ‘de juiste plek’. Ook zijn onze (jeugd-)medewerkers SKJ² geregistreerd.

Vergoeding

Vergoeding van onze begeleiding (Wmo of jeugd) kan in de meeste gemeenten waar wij werkzaam zijn op basis van zorg in natura (ZIN).

Geen wachtlijst

Indien er al een maatwerkvoorziening is, of zodra deze is afgegeven, kan vaak al binnen 1-2 weken gestart worden met de begeleiding. In principe kent STNP geen wachtlijst.

Aanmelden

Op STNP.nl kun jij je aanmelden. Hier kun je bekijken in welke gemeenten wij actief zijn. Ook kun je rechtstreeks contact met onze begeleiders opnemen. Iedere hulpvraag is uniek en persoonlijk, goede zorg is maatwerk. Op basis van een vrijblijvend kennis- makingsgesprek beoordeel jij, bij voorkeur met iemand uit jouw netwerk, of STNP jouw hulpvraag kan beantwoorden.

Klachtenregelement
Privacy verklaring